FK Jerv mot Bryne

Arrangementsinformasjon

Har du plass på felt A, B eller C går du inn på tribune Vest.

Har du plass på D  går du inn hovedporten.

Har du plass på felt F går du inn borteporten.

Har du plass mellom sete 1 og 12 på Felt E går du inn BORTEPORTEN.

har du plass mellom sete 37 og 25 på felt E går du inn HOVEDPORTEN.

SVABERGET GÅR DENNE GANGEN INN GJENNOM BORTEPORTEN TIL FELT G, DA ALLE SKAL HA ET FASTMONTERT SETE!!

fkjerv
obosligaen
smeigedag
bryne
levermyr

Restriksjoner

VIKTIG!
DU KAN IKKE FORVENTE Å FÅ TILDELT PLASS DER DU HAR DITT SESONGKORT ALL DEN TID VI MÅ FORHOLSE OSS TIL KORONARESTRIKSJONER
- den plass man er tildelt, det felt og den inngang. MÅ FØLGES. Vi kan ikke ta snarveier og slippe folk inn og ut andre plasser, eller la noen bruke andre innganger.
- det må «strengt» vakthold som adskiller de forskjellige sonene. De som «sogner til inngang 3, kan f.eks ikke gå over til området som sogner til inngang 1»

Ansvarsfraskrivelse

- Berusede personer har ikke tilgang til JJ UGLAND STADION, LEVERMYR og publikum må være forberedt på visitasjon
- Det er røyking forbudt på JJ UGLAND STADION, LEVERMYR
- Kjøpte billetter refunderes ikke og billetter kan ikke omsettes til over pålydende
- Utlodding eller markedsføring av billetter er ikke tillatt uten avtale med FK Jerv
-Det tas forbehold om at restriksjoner på 600 tilskuere blir opprettholdt